SOS werkt CO2-neutraal

SOS is het eerste organisatiebureau van Nederland dat al haar arrangementen CO2 neutraal aanbiedt. De reden is volgens Erik Kroon, directeur van SOS Sport&Events, simpel; ‘Wij werken in het grootste aaneengesloten natuurgebied van West Europa: de Veluwe. Dit willen wij graag nog decennia volhouden! Omdat wij de grootste aanbieder van Nederland van outdoor evenementen op de Veluwe zijn en wij alle materialen in eigen beheer hebben, kunnen wij alle uitstoot van onze gemotoriseerde evenementen compenseren.’

Vanuit de overheid komt  nu ook de roep om duurzaamheid: ''Dit kabinet streeft naar een duurzame ontwikkeling. Duurzaamheid is dé centrale opgave voor de 21ste eeuw.’ aldus Minister Cramer van  Ruimte en Milieu onder het vierde kabinet Balkenende.

In GroenBalans hebben wij een partij gevonden die onze CO2-uitstoot compenseert met verschillende projecten wereldwijd. Projecten waar geld wordt geïnvesteerd in centrales waar op een milieuvriendelijke manier energie opgewekt wordt, zoals een wind- of zonne-energie. ,,SOS Sport&Events is het eerste organisatiebureau van Nederland dat hieraan aandacht besteedt'', zegt Peter Bleeker van GroenBalans in een artikel van een regionaal dagblad.

Het Certificaat van CO²-Compensatie kunt u hier vinden.

Ook onze postmailings worden CO2 neutraal verstuurd. In samenwerking met TNT wordt ook de uitstoot op dit gebied gecompenseerd. Dit is terug te vinden op ons Certificaat voor CO2 neutrale postbezorging 2009.